• Free shipping for order above RM130 (WM) & RM200 (EM)
icon-search
icon-search
 • IMG_6048
 • IMG_6058
 • IMG_6049
 • IMG_6050
 • IMG_6051
 • IMG_6052
 • IMG_6053
 • IMG_6054
 • IMG_6055
 • IMG_6056
 • IMG_6057

Flortte Chu Chu Mark Silkworm Pen 花洛莉亚刀锋卧蚕笔

RM 19.00
- +
icon-bag Add to Cart
Home

Flortte 刀锋卧蚕笔


提亮卧蚕!当作液体眼影也行

bling bling的可以画在截断处

刀锋型笔尖发挥起来也比较稳

全体纯欲清透色,真的爱惨了!😍


色号:

01 猪猪 细闪甜美粉

02 星星眼 细闪杏肤色

03 小布丁 碎钻香槟金

04 闪亮亮 碎钻丁香紫

Your cart is currently empty.
Continue shopping